Hình Ảnh


11/10/2018

Hình ảnh hoạt động tháng 10-2018 trị ve miễn phí

Hình ảnh hoạt động tháng 10-2018 trị ve miễn phí, tiêm chuẩn ngừa cho chó, điều trị bệnh và vệ sinh chăm sóc chó, chăm sóc thú cưng tại Phòng khám thú y Belwee

Chi tiết »

12/09/2018

Hình ảnh chăm sóc điều trị thú cưng

Hình ảnh chăm sóc điều trị thú cưng

Chi tiết »

12/09/2018

Hình ảnh xét nghiệm điều trị

Hình ảnh xét nghiệm điều trị

Chi tiết »

12/09/2018

Hình ảnh huấn luyện thú cưng

Hình ảnh huấn luyện thú cưng

Chi tiết »

12/09/2018

Hình ảnh phẩu thuật điều trị thú cưng

Hình ảnh phẩu thuật điều trị thú cưng 

Chi tiết »